Benefietconcert Jeugdfonds Sport & Cultuur

“Het profielwerkstuk (afgekort pws, ook wel meesterproef genoemd) is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het mavo, havo en vwo. Deze dient als een soort meesterproef.”

Wikipedia

Bij het profielwerkstuk zijn vaak meer dan een vak uit het profieldeel betrokken. Het profielwerkstuk toetst vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht. Hiernaast in het profielwerkstuk bedoeld om de samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel te bevorderen.

Mijn profielwerkstuk gaat dus over: ‘Hoe organiseer je een ‘online’ benefietconcert?’, maar dit was niet mijn eerste hoofdvraag die ik had bedacht. In New York heb ik een benefietconcert van Global Citizen bezocht, waar veel bekende artiesten optraden. Als ik eerlijk mag zijn, wilde ik graag naar dit benefietconcert voor al die bekende artiesten. Daardoor kwam ik op het idee om te gaan onderzoeken wat de invloed van bekende personen is op de opbrengst en het succes van een benefietconcert. Dit kon ik goed onderzoeken bij een normaal benefietconcert, maar bij een online benefietconcert was dit eigenlijk moeilijk om te onderzoeken. Hierdoor is de onderzoeksvraag dan ook verandert in: ‘Hoe organiseer je een (online) benefietconcert?

Dit benefietconcert wordt gegeven voor Jeugdfonds Sport en Cultuur. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen veel vaardigheden mislopen als zij niet mee kunnen doen aan een sportieve- en/of culturele activiteit. Dit wilde ik ook graag onderzoeken bij leerlingen op school en personen in mijn omgeving.

Er hebben maar liefst 392 personen de enquête ingevuld en hiervan is maar een erg klein percentage van personen die niet op een sport en/of muziekles hebben gezeten.

Bij de vraag: welke vaardigheden zij hebben geleerd door het volgend van muzieklessen, zijn de meesten antwoorden gegeven op:

 • Verbetering van het doorzettingsvermogen
 • Verbetering van het concentratievermogen
 • Verbeteren van de fijne motoriek: het goed kunnen uitvoeren van bewegingen met vingers, hand en pols.

Bij de vraag: welke vaardigheden heb jij geleerd door het beoefen van een sport, zijn de meeste antwoorden gegeven op:

 • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
 • Verbeteren van de kracht
 • Verbeteren van de grove motoriek: grote bewegingen zoals rennen of gooien

De personen die geen muziekles hebben gevolgd gaven aan dat zij de vaardigheid: verbeteren van de fijne motoriek, hierdoor hebben gemist. Daarnaast gaven zij aan dat ze niet op muziekles hebben gezeten, omdat ze niet muzikaal zijn. Heeft u ook niet op muziekles gezeten, omdat u niet muzikaal bent? Dan wil ik u graag doorverwijzen naar de video van Herman Finkers. Hij heeft hier een heel goed antwoord op.

De personen die nooit op een sport en/of muziekles hebben gezeten, zijn doorgestuurd naar andere vragen, hieruit kan ik niet een goede conclusie trekken, omdat dit maar 9 personen van de 392 personen zijn die mee hebben gedaan aan de enquête.

Zij geven aan dat zij de volgende vaardigheden missen door geen muzieklessen te hebben gevolgd:

 • Verbeterde fijne motoriek: het goed kunnen uitvoeren van bewegingen met vingers, hand en pols.
 • Verbeterde concentratievermogen
 • Verbeterde doorzettingsvermogen
 • Het goed kunnen samenwerken met andere kinderen.

Ook gaven zij aan dat zij de volgende vaardigheden missen doordat ze niet op een sport hebben gezeten of zitten.

 • Verbeterde uithoudingsvermogen
 • Meer zelfvertrouwen krijgen
 • Verbeterde grove motoriek: grote bewegingen zoals rennen of gooien
 • Verbeterde kracht
 • Verbeterd inlevingsvermogen

Zij gaven aan dat ze geen zin hadden om te sporten, het tijdsverspilling vinden of dat er echt niks was wat leuk leek. Bij het volgen van muzieklessen gaven zij aan dat het saai is, tijdsverspilling en dat iemand het nooit leuk heeft gevonden om muziek te maken.

De vaardigheden meer zelfvertrouwen krijgen en verbeterde inlevingsvermogen zijn niet veel genoemd bij de personen die wél aan een sport doen. Ik denk dat veel personen niet beseffen dat zij deze twee vaardigheden vooral leren, omdat ze een sport beoefenen. Misschien is het wel zo dat je niet weet wat je mist, totdat je het écht moet missen.