Benefietconcert Jeugdfonds Sport & Cultuur

Hengelo Sport zorgt in de gemeente Hengelo voor een fantastisch sportaanbod gedurende alle schoolweken; van schaatsen tot atletiek, van schaken tot reddingszwemmen, van streetsoccer tot Judo4Life en van KleuterGYM tot een echte triatlon. Het enthousiaste team van sportcoördinatoren krijgt Hengelo in beweging, want Hengelo Sport brengt alle basisschoolleerlingen op een positieve manier in contact met sport en bewegen. Dat zijn er maar liefst 7.500! Hengelo Sport is daarmee uniek en geniet zelfs landelijke bekendheid. De sportcoördinatoren zijn met hun grenzeloze bevlogenheid en professionele uitstraling ware ambassadeurs voor de sport. Ze zijn daarnaast spin in het web in de sociale structuur van Hengelo. Hengelo Sport presenteert met dit boekje het ”BasisAanbodSport”.

Hengelo Sport gebruikt sport als middel om meer bewegen te stimuleren. Sport te zien als zinvolle vrijetijdsbesteding en het bevorderen van de sociale vaardigheden. In alle lessen, evenementen en toernooien komen één of meerdere doelstellingen terug. Bij alle activiteiten staat samen werken, samen spelen, samen leren, veiligheid en plezier maken centraal.

In 2008 begon Fit2School met de natte gymles, vaak in de blaashal over het buitenbad van het Twentebad in Hengelo. Basisschoolleerlingen uit Hengelo kregen vanaf groep 3 deze lessen. Nu heet het Hengelo Sport. “We leren de kinderen tijdens de natte gymles niet zwemmen, maar we gaan survivallen en wakzwemmen.” Inmiddels doen alle scholen uit Hengelo mee en krijgen 4826 kinderen de natte gymles. Uit het hele land is er belangstelling voor dit concept om kinderen tijdens schooluren meer te laten bewegen op een leuke en zinvolle manier.

Bertil Pepers

Sportprogrammeur Hengelo Sport

Video afspelen